Informacja o monitoringu

Informacja w sprawie stosowania systemu monitoringu wizyjnego w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach ul. Hamerszmita 16, 16-400 Suwałki

 

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTORMA w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności ze względu na potrzebę:

 • wspomagania kontroli dostępu;
 • zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, osób współpracujących i pracodawcy;
 • dozoru nad mieniem;
 • zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych;
 • zapobiegania incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu.

W związku z powyższym obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce - w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych.

Wdrażając System Monitoringu Wizyjnego w lokalach zarządzanych przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA kierowano się zasadą równowagi proporcji między prawem do prywatności człowieka, a ogólnym interesem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście osoby w wyraźnie oznaczoną strefę objętą nadzorem wizyjnym równoznaczne jest z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku  i wykonywanych czynności, jakie mogą zostać dokonane za pośrednictwem urządzeń systemu monitoringu. Monitoring wizyjny może obejmować swoim zasięgiem najbliższe otoczenie lokalu, tj. jego budynek i korytarze.

Podstawa prawna:

1) art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), zwanej dalej u.o.d.o. w zw. z:

 • art. 36 ust. 1 u.o.d.o.;
 • art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r.  Kodeks pracy (tekst jednolity  Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.);
 • art. 3 ust. 1 pkt. a) i b) oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.);
 • art. 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 ze zm.)

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu, ma prawo do uzyskania informacji  nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie:

 • reguł rejestracji i zapisu informacji,
 • praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring,
 • praw osób objętych monitoringiem.

Zapis monitoringu może być udostępniany innym podmiotom, na podstawie oddzielnych przepisów prawnych.

Więcej informacji uzyskać można mailowo biuro [at] kostroma.pl

Informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

TOP
Wspierają nas ...

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close