Szlaki turystyczne Suwałk i okolic

Ścieżka klasycystyczna

Ścieżka klasycystyczna ma długość ok. 2 km i prowadzi przez centrum miasta, głównie ulicą Tadeusza Kościuszki - najważniejszą arterią suwalskiej "starówki". Na trasie ścieżki znajduje się 21 przystanków, na których możemy podziwiać interesujące zabytki architektury klasycystycznej: kościoły, ratusz, urocze kamieniczki z XIX i początków XX w. Obiekty zaprojektowane przez znanych architektów mają własną i niepowtarzalną historię. Spacerując "ścieżką klasycystyczną" poznajemy także miejsca zamieszkania znanych suwalczan: Marii Konopnickiej, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Edwarda Szczepanika, rodziny Czesława Miłosza, Lechosława Marszałka.

Klikając TUTAJ przejdziesz do przewodnika po ścieżce online, a TUTAJ znajdziesz opis przystanków na ścieżce.

Mapkę szlaków Klasycystycznego i Spacerowego znajdziesz TUTAJ.

Ścieżki kulturowe - klasycystyczna i spacerowa powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Pastwisko.org w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Ścieżka spacerowa

Ścieżka spacerowa ma długość 3 km i pozwala na poznawanie bogactwa kultur, religii i przyrody Suwałk. NA jej trasie znajduje się 7 przystanków, a wśród nich: "cmentarz siedmiu wyznań", Zalew Arkadia, most na Czarnej Hańczy, ulica Chłodna, park Konstytucji 3 Maja. Idąc tą trasą odkrywamy Suwałki jako wielokulturowe miasto pogranicza, usytuowane pośród cennego środowiska przyrodniczego, nad malowniczą Czarną Hańczą i Zalewem Arkadia.

Klikając TUTAJ przejdziesz do przewodnika po ścieżce online.

TUTAJ znajdziesz opis przystanków na ścieżce, a TUTAJ mapkę szlaku.

Ścieżki kulturowe - klasycystyczna i spacerowa powstały z inicjatywy Stowarzyszenia Pastwisko.org w partnerstwie z Miastem Suwałki.

Szlak żydowski

Obecność społeczności żydowskiej w Suwałkach wiąże się ściśle z historią miasta. W 1821 roku została założona tutaj gmina żydowska, zbudowano też wtedy Wielką Synagogę przy obecnej ulicy T. Noniewicza. Niestety została ona zburzona w 1956 roku. W latach 20. XX wieku założono cmentarz żydowski o powierzchni 3,8 ha. Przy obecnej ulicy T. Noniewicza znajdowały się domy modlitwy i szkoły wyznaniowe.

Mapkę szlaku  znajdziecie TUTAJ, a opis przystanków TUTAJ.

Krasnoludki są na świecie

Dziesięciu bohaterów baśni Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i Sierotce Marysi” można spotkać w Suwałkach. Figurki zostały wykonane według znakomitych ilustracji Jana Marcina Szancera przez wytwórnię rzeźby Piotra Makały we Wrocławiu.
Spacer szlakiem turystycznym im. poetki pod nazwą „Krasnoludki są na świecie” to jednocześnie okazja do poznania najciekawszych miejsc w Suwałkach.

Spis suwalskich krasnoludków znajdziecie TUTAJ.

Suwałki - miasto wojska

Mazury i Suwalszczyzna od zarania dziejów były obszarem styku narodów, kultur i religii, gdzie naturalnym procesom współistnienia towarzyszyły spory, waśnie i zatargi graniczne, a konflikty zbrojne miały szczególne nasilenie ze względu na strategiczne położenie tych miejsc.
Miasto Suwałki posiada w swoim krajobrazie architektonicznym charakterystyczne, zabytkowe obiekty, związane ze stacjonowaniem wojsk, a burzliwa historia i działania wojenne pozostawiły do dzisiaj wiele śladów bitew i mogił poległych.

Opis szlaku znajdziecie TUTAJ.

Suwalskie murale

Listę murali w Suwałkach znajdziecie TUTAJ.

Szlaki turystyczne WPN

W Wigierskim Parku Narodowym funkcjonują lądowe szlaki rowerowe i piesze o łącznej długości blisko 250 km. Większość ze szlaków pieszych jest dostępna także dla rowerzystów. Jeżeli dany odcinek szlaku nadaje się dla rowerów, wtedy na drogowskazie pojawia się symbol roweru. Jeżeli nie ma takiego znaku, to oznacza, że wprawdzie można jechać dalej rowerem, ale należy spodziewać się drogi trudnej do pokonania.

Turystyczne trasy narciarskie

Trasy dla narciarzy biegowych oznakowane są drogowskazami i znakami malowanymi na drzewach, z sylwetką narciarza. Trasy narciarskie znajdują się  w Krzywem i na Słupiu.

Ścieżki edukacyjne WPN

Ścieżki edukacyjne („Las”-l,5 km, „Suchary”-2,5 km, „Płazy”-0,5 km, „Jeziora”-6,2 km, „Puszcza”-3,3 km) na terenie Wigierskiego Parku Narodowego wiodą przez tereny bardzo atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo. Ścieżki łączą się ze szlakami turystycznymi, prowadzącymi w różne rejony parku, dlatego też warto zacząć zwiedzanie właśnie od nich. Wzdłuż ścieżek umieszczone zostały tablice informacyjne, kładki, platformy widokowe i miejsca odpoczynku.

Szlak kajakowy jezioro Wigry – Czarna Hańcza – Kanał Augustowski

Jest to jeden z najpiękniejszych i najpopularniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Prawie w całości prowadzi przez Puszczę Augustowską. Spływy zazwyczaj rozpoczyna się w stanicy wodnej w Starym Folwarku, gdyż odcinek Czarnej Hańczy od Sobolewa do jeziora Wigry nie jest udostępniony turystom. Aby przedłużyć trasę na jeziorze Wigry, można zwodować kajaki w Gawrych Rudzie lub Bryzglu. Organizując spływ przed sezonem letnim, należy pamiętać, że turystykę wodną, w tym kajakarstwo na terenie Parku, można uprawiać od 1 maja do 31 października.

Rejsy łodzią z przeszklonym dnem „Leptodora II”

Przy Muzeum Wigier funkcjonuje łódź z przeszklonym dnem „Leptodora II”. Na swój pokład łódź może jednorazowo zabrać  9 pasażerów. Lekcje na wodnych ścieżkach edukacyjnych są prowadzone dla grup szkolnych od poniedziałku do piątku, w miesiącach maj – czerwiec oraz wrzesień – październik, a dla turystów indywidualnych w czasie długich weekendów oraz podczas sezonu wakacyjnego.

Szlaki piesze SPK

Przestrzennie Suwalski Park Krajobrazowy nie jest zbyt rozległy. Obszar ponad 6 tys. ha pozwala turyście przemierzyć go wszerz czy wzdłuż w ciągu kilkugodzinnej, najwyżej jednodniowej wycieczki. W liniach prostych Park nie przekracza 9 km długości i szerokości. Podobnie jest z wyznakowanymi szlakami; najdłuższy, niebieski, w obrębie Parku liczy 21 km, najkrótszy łącznikowy raptem 1,6 km. Łączna ich długość w granicach SPK wynosi 76,6 km. Nie wyczerpuje to jednak wycieczkowych możliwości po tych terenach. Inne trasy, znakowane i nieznakowane, można sobie wybrać z pomocą map i turystycznych przewodników.

Klikając TUTAJ znajdziesz przewodnik "Szlakami Suwalskiego Parku Krajobrazowego".

TUTAJ znajdziesz mapki szlaków w obrębie SPK.

Trasy rowerowe SPK

Urozmaicony krajobraz Suwalskiego Parku Krajobrazowego nadaje się doskonale do zwiedzania na rowerze. Przez Park prowadzi kilka tras rowerowych po drogach gruntowych i o nawierzchni żwirowej, natomiast wzdłuż jego granicy drogi mają najczęściej nawierzchnię asfaltową. Podczas zwiedzania Suwalskiego Parku Krajobrazowego rowerzysta musi liczyć się z trudnymi podjazdami i ostrymi zjazdami, nierzadko koła jego roweru ugrzęzną w sypkim piasku lub trafią na wystające z drogi kamienie. Dlatego wycieczkę taką najlepiej planować na rowerze górskim, ze sprawnymi hamulcami i w kasku ochronnym na głowie. Suwalski Park Krajobrazowy posiada trzy wyznakowane trasy: dwie prowadzące po Parku, trzecia łączy Park z pobliskimi Suwałkami. Przez obszar chroniony przebiega też „Podlaski Szlak Bociani” i Wschodni Szlak Rowerowy „Green Velo”. Wszystkie trasy i  szlaki rowerowe w  Suwalskim Parku Krajobrazowym prowadzą
po drogach publicznych, które nie są wyłączone z ruchu innych pojazdów.

Klikając TUTAJ znajdziesz przewodnik "Szlakami Suwalskiego Parku Krajobrazowego".

TUTAJ znajdziesz mapki szlaków w obrębie SPK.

Szlak wodny Szeszupy

Szeszupa jest lewym dopływem Niemna. Jej źródliska znajdują się na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, w miejscowości Szeszupka. Rzeka dostępna jest dla kajaków dopiero 8,5 km od jej źródlisk, w Udziejku Dolnym, skąd szlak prowadzi na północny wschód, do granicy Polski z Litwą, pokonując po drodze sześć jezior, w tym pięć na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Szlak Szeszupy jest mało poznany i należy do szlaków średniej trudności. W kilku miejscach powalone pnie drzew, kładki i mostki zmuszają do przenoszenia kajaka. Na niektórych odcinkach, już poza Parkiem, pojawiają się dość duże bystrza. Szlak wymaga również dobrej orientacji w terenie (i posiadania mapy!), bo ujście rzeki z jezior nie zawsze jest łatwe do zlokalizowania. Spływ można kontynuować na terenie Litwy.

TUTAJ znajdziesz mapki szlaków w obrębie SPK.

Ścieżki poznawcze SPK

Suwalski Park Krajobrazowy posiada siedem opisanych i wyznakowanych ścieżek poznawczych. Trasy oznakowane białym kwadratem z kolorową przekątną prowadzą pośród unikalnego polodowcowego krajobrazu, przyrodniczych osobliwości i  śladów interesującej, często tragicznej historii tej ziemi. Stanowią one pomoc i zachętę do samodzielnego zdobywania wiedzy, obserwacji i zrozumienia procesów przyrodniczych. Ustawione wzdłuż ścieżek tablice zawierają obszerne opisy zjawisk oraz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas terenowych zajęć szkolnych bądź podczas indywidualnych wypraw. Podobny opis, wzbogacony rycinami i mapami, zamieszczony został w przewodnikach do  ścieżek, które można nabyć w  siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie-Turtulu.

TOP

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close