Placówki kultury, kina, muzea...

Suwalski Ośrodek Kultury

Suwałki Blues Festival

 

ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki
tel. 87 563 85 10
e-mail: sok@soksuwalki.eu
www.sok.suwalki.pl

Suwalski Ośrodek Kultury (dawny ROKiS)

ul. Noniewicza 71
16-400 Suwałki
tel. 87 566 42 11
e-mail: sok@soksuwalki.eu
www.sok.suwalki.eu

Biuro Suwałki Blues Festival

ul. Noniewicza 71
16-400 Suwałki
tel. 87 563 51 82
e-mail: festival@suwalkiblues.com
www.suwalkiblues.com

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

ul. E. Plater 33A
16-400 Suwałki
tel. 87 565-62-46
e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl
www.bpsuwalki.pl

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Filia nr 1

ul. Szpitalna 60
16-400 Suwałki
tel. 87 562 94 74
e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl
www.bpsuwalki.pl

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Filia nr 2

ul. Klonowa 41
16-400 Suwałki
tel. 87 567 11 09
e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl
www.bpsuwalki.pl

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach Filia nr 3

ul. Północna 26 (Osiedle Kamena)
16-400 Suwałki
tel. 87 567 48 15
e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl
www.bpsuwalki.pl

Midi Centrum

ul. Witosa 4A
16-400 Suwałki
tel. 87 565 62 47
e-mail: midicentrum@bpsuwalki.pl
www.midicentrum.pl/

Muzeum Okręgowe w Suwałkach 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Suwałki – Resursa Obywatelska

Budynek muzeum, często nazywany Resursą, został zbudowany w latach 1912–1913 jako gmach funkcjonującego od 1900 roku Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w Suwałkach. Jak pisano w „Tygodniku Suwalskim”, był to wówczas „pierwszy dom społeczny i widoma oznaka współdzielczości polskiej”. Prócz Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w budynku znalazły siedziby polskie organizacje oraz instytucje społeczne i kulturalne, m.in.: Czytelnia Naukowa, redakcja i administracja „Tygodnika Suwalskiego”, „Lutnia”, Towarzystwo Rolnicze Suwalskie oraz Resursa Obywatelska – od której później, przyjęła się popularna nazwa budynku.
Po wybuchu pierwszej wojny światowej i zajęciu Suwałk przez Niemców ulokowano w budynku szpital wojskowy. Polskie społeczeństwo przejęło go dopiero tuż przed odzyskaniem niepodległości w 1919 roku. 13 września 1919 roku w sali balowej resursy rada miejska Suwałk podejmowała uroczystym obiadem, goszczącego z dwudniową wizytą w Suwałkach, Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. W roku 1920 podczas okupacji Suwałk przez wojska litewskie swoją siedzibę miała w nim Rada Ludowa Okręgu Suwalskiego.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego budynek był siedzibą Banku Udziałowego. Podobnie jak było to przed pierwszą wojną światową wykorzystywany był również na cele społeczne, mieszcząc lokale działających w Suwałkach towarzystw i instytucji społecznych. Przez wiele lat swoje siedziby miały tu redakcje ukazujących się w Suwałkach czasopism, drukarnia Stanisława Milewskiego, a później Klotyldy Dargielowej. Piętro budynku zajmowała ciesząca się najwyższą renomą i słynąca z wytwornych rautów i bali restauracja.
W czasie drugiej wojny światowej władze niemieckie ulokowały w resursie Dom Niemiecki (Deutsches Haus), a w październiku 1944 roku, po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną, rozlokowała się tu wojskowa komendantura miasta. W 1945 roku budynek przejął Spółdzielczy Bank Udziałowy, dzierżawiąc część pomieszczeń dla Państwowej Szkoły Przysposobienia Spółdzielczego, a później – Państwowego Zbiorczego Internatu Szkół Zawodowych. W roku 1954 obiekt w całości przeznaczono na potrzeby internatu.
Jesienią 1956 roku, frontowa część parteru, z wejściem od ulicy Kościuszki, przeznaczona została na potrzeby tworzącego się społecznego muzeum, w 1958 roku przemianowanego decyzją Miejskiej Rady Narodowej na Muzeum Regionalne Ziemi Suwalskiej. W roku 1964 rozwijająca się placówka otrzymała dodatkowe dwie sale wystawowe. W 1975 roku, po utworzeniu województwa suwalskiego, muzeum podniesiono do rangi Muzeum Okręgowego.

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 81
tel. 87 566-57-50
e-mail: sekretariat@muzeum.suwalki.pl
www.muzeum.suwalki.pl

 

Muzeum im. Marii Konopnickiej 

Od 23 sierpnia 1973 roku w domu w którym urodziła się poetka Maria Konopnicka czynne jest Muzeum poświęcone jej życiu i twórczości. 

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 31
tel. 87 566-41-33
e-mail: konopnickamaria@wp.pl
www.mk.muzeum.suwalki.pl

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ GALERIA ANDRZEJA STRUMIŁŁY


Centrum Sztuki Współczesnej & Galeria Andrzeja Strumiłły w Suwałkach zostało otwarte w grudniu 2008 roku. Galeria mieści się w zabytkowej kamienicy przy ulicy Kościuszki 45 w Suwałkach, zajmuje parter budynku i dysponuje przestrzenią wystawienniczą ok. 200 mkw. Poza wystawiennictwem Galeria prowadzi również edukację kulturalną, organizuje spotkania autorskie z artystą Andrzejem Strumiłło, plastyczne warsztaty twórcze, pokazy multimedialne i projekcje filmowe.

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 45
tel. 87 565 11 30
e-mail: csw.as-gallery@wp.pl
www.csw-as.org

 

Galeria Sztuki Współczesnej „Chłodna 20”

Galeria Sztuki Współczesnej Chłodna 20 jest rozpoznawalna na mapie kulturalnej naszego kraju. Prezentuje głównie wystawy malarstwa, ale również rzeźbę, grafikę, rysunek, fotografię i nowe media. Po rozwiązaniu Biura Wystaw Artystycznych w Suwałkach, to właśnie w galerii Chłodna 20 można było zobaczyć sztukę współcześnie żyjących artystów. Tak jest do dzisiaj.

Założona przez Marka Sobczaka w roku 1990 galeria Chłodna 20 może poszczycić się wieloma bardzo dobrymi wystawami – uznanych artystów krajowych i zagranicznych oraz debiutujących artystów młodego pokolenia. W galerii prezentowali swoje dzieła tacy artyści jak: Magdalena Abakanowicz, Gustaw Zemła, Antoni i Marcin Rząsa, Barbara i Tadeusz Brzozowski, Alfons Karny, Marian Murawski, Eugenijus Nalevaika, Pol Knots, Ewa Miazek, Andrzej Strumiłło, Mariusz Dąbrowski, Wiesław Osewski, Marek i Janina Freudenreich, Władysław Niewęgłowski, Stanisław Woś, Wiesław Szumiński, Elżbieta Pietras, Piotr Naliwajko, Piotr Józefowicz, Viola Tycz i wielu innych.

Prowadzili galerię: Marek Sobczak, Beata Szymańska, Jarosław Sieradzki, Kazimierz Gomułka, od roku 2000 Halina Mackiewicz i Andrzej Zujewicz oraz Małgorzata i Wojciech Butkiewicz. Obecnie galerię prowadzi wyłącznie Andrzej Zujewicz – instruktor Suwalskiego Ośrodka Kultury.

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 71
tel. 87 566 42 11
e-mail: sok@soksuwalki.eu
www.soksuwalki.eu/wystawy/galeria-chlodna/

Galeria Fotografii PAcamera

Galeria PAcamera specjalizuje się w prezentowaniu i popularyzowaniu fotografii artystycznej. Jest wyjątkowym w Suwałkach miejscem, gdzie pokazywana jest twórczość wybitnych fotografików z Polski i zza granicy. Poprzez swoją działalność wystawienniczą i edukacyjną galeria integruje lokalne środowisko fotograficzne; organizowane są wystawy zbiorowe, plenery, spotkania autorskie, pokazy multimedialne. PAcamera jest rozpoznawalna i kojarzona jako jedna z najlepszych galerii fotografii w kraju.

Trochę historii: w 1985 roku powstał przy ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury w Suwałkach – Klub Fotograficzny PAcamera. Od początku opiekunem i instruktorem tego klubu był znany fotografik Stanisław J. Woś. Galeria Fotografii PAcamera powstała w 1991 roku z inicjatywy grupy artystów fotografików PAcamera CLUB. Do 1999 roku galerię prowadził jeden z fotografików należących do klubu – Radosław Krupiński. Po jego odejściu wystawy w galerii, będącej wtedy w strukturze Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki, organizował: Kazimierz Gomułka, a od roku 2000 Halina Mackiewicz, Andrzej Zujewicz oraz Małgorzata i Wojciech Butkiewicz. Od roku 2002 do chwili obecnej galerię prowadzi wyłącznie Andrzej Zujewicz – instruktor Suwalskiego Ośrodka Kultury.

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 71
tel. 87 566 42 11
e-mail: sok@soksuwalki.eu
www.soksuwalki.eu/wystawy/galeria-pacamera/

Galeria Patio

Galeria w Patio zlokalizowana jest w nowym budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Jana Pawła II.

16-400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 5
tel. 87 563 85 00
e-mail: sok@soksuwalki.eu
www.soksuwalki.eu/wystawy/galeria-w-patio/

Galeria Na Marmurach

Galeria Na Marmurach zlokalizowana jest w budynku dawnego Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki (ROKiS) obecne Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Noniewicza.

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 71 (I piętro)
tel. 87 566 42 11
e-mail: sok@soksuwalki.eu
www.soksuwalki.eu/wystawy/galeria-na-marmurach/

Galeria Jednego Obrazu

Galeria Jednego Obrazu mieści się w małym budynku na rogu ulicy Tadeusza Kościuszki i Placu Józefa Piłsudskiego 1. Pierwotnie budynek służył jako rogatka miejska. Później kilkukrotnie zmieniał swoje przeznaczenie. W 2008 roku zaniedbany obiekt został wyremontowany i obecnie pełni funkcję galerii.

16-400 Suwałki, plac J. Piłsudskiego, przy parku Konstytucji 3 Maja
tel. 87 566 42 11
e-mail: sok@soksuwalki.eu
www.soksuwalki.eu/wystawy/galeria-jednego-obrazu/

Kino Cinema Lumiere Suwałki

Kino zlokalizowane jest w centrum handlowym Suwałki Plaza.

16-400 Suwałki, ul. Dwernickiego 15 lok. 301
tel. 87 618-20-23
e-mail: suwalki@cinema-lumiere.pl
www.cinema-lumiere.pl/

Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”

Lokalizacja: Krzywe 82, siedziba dyrekcji WPN-u
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek, w godzinach 7.00–15.00;
w czasie wakacji również w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy w godzinach 9.00–16.00
Kontakt: tel. 87 563 25 62, 87 563 25 57, 510 992 672, e-mail: turystyka@wigry.org.pl
Wystawa mieści się w siedzibie dyrekcji parku we wsi Krzywe. Poza posterami, prezentującymi rozmaitość środowisk, zgromadzono tu liczne eksponaty zwierząt - ssaków, ptaków, ryb, gadów, płazów i owadów. Zainteresowani geomorfologią mogą zapoznać się z modelem lodowca oraz formami rzeźby terenu, a miłośników historii na pewno zainteresują krzemienne narzędzia oraz opis kultury łowców reniferów i model jaćwieskiego grodziska. Są tu także ciekawe gry edukacyjne i kioski multimedialne. Integralną częścią ekspozycji jest diorama w holu budynku, prezentująca środowisko życia herbowego ssaka parku – bobra oraz przekrój przez żeremie. Zwiedzanie wystawy warto uzupełnić prelekcją, pokazem slajdów, filmów, bądź prezentacją multimedialną.

Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”

Lokalizacja: Krzywe, przy leśniczówce w pobliżu siedziby dyrekcji WPN-u
Godziny otwarcia i kontakt taki sam jak w przypadku wystawy przyrodniczej „Nad Wigrami”
Wystawa etnograficzna znajduje się w pobliżu siedziby dyrekcji parku, przy leśniczówce w Krzywem, w budynku gospodarczym pochodzącym z lat 20-tych XX wieku. Zgromadzono tu ponad 800 eksponatów. Są to stare przedmioty i urządzenia, jakie przed laty wykorzystywano w gospodarstwach rolnych. Poznając je można się zapoznać z historią i życiem mieszkańców nadwigierskich wsi.

Muzeum Wigier

Lokalizacja: Stary Folwark 50
Godziny otwarcia: poniedziałek – niedziela 10.00 – 15.00, sezon letni: poniedziałek – niedziela 10.00 – 17.00
Kontakt: tel. 87 563 01 52; e-mail: muzeum.wpn@wigry.org.pl www.wigry.win.pl/mw
Muzeum funkcjonuje w budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej, w której w latach 1928 – 1939 pracował pionier polskiej limnologii – Alfred Lityński.. W tym obiekcie można poznać historię nadwigierskiego krajobrazu, jezioro Wigry – od głębin i żyjących w nich organizmów, aż po świat przyrody nad jego brzegami, rzeki, torfowiska, działalność człowieka. W muzeum znajduje się sala projekcyjna, gdzie można obejrzeć filmy
i prezentacje multimedialne, tu odbywają się również warsztaty, seminaria, szkolenia. Muzeum jest ośrodkiem edukacyjnym, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży i dorosłych. Muzeum można zwiedzać z przewodnikiem. Można też skorzystać z audioprzewodników.

Wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami”

Lokalizacja: Czerwony Folwark, baza rybacka WPN

Godziny otwarcia: tylko w sezonie letnim, codziennie 8:00 – 17:00

Wystawa skierowana jest do miłośników rybactwa i wędkowania. Na licznych posterach przedstawiono walory przyrodnicze i kulturowe okolic jeziora Wigry. Na wystawie znajduje się wiele ciekawych eksponatów, m. in. dłubanka, łódź, kuter, kruszarka do lodu, model aparatu inkubacyjnego ikry oraz liczny sprzęt rybacki stosowany do połowu ryb i raków. Na wystawie można obejrzeć wypreparowane okazy niektórych gatunków ryb. Zwiedzanie wzbogacają prezentacje i filmy o tematyce rybackiej oraz pokazujące wykonywane zabiegi ochronne w wodach WPN-u.

 

Ośrodek Edukacji Środowiskowej

Lokalizacja: w lesie nad Zatoką Słupiańską, około 3 km od Gawrych Rudy

Kontakt: Dział Edukacji tel. 87 563 25 45, 87 563 25 54, 510 992 672, e-mail: joanna.adamczewska@wigry.org.pl

Ośrodek położony jest w atrakcyjnym miejscu: w lesie, bezpośrednio nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry. Ośrodek proponuje zajęcia terenowe stanowiące doskonałe uzupełnienie lekcji prowadzonych w szkołach. W ośrodku znajduje się sala wykładowa z komikiem, wyposażona w sprzęt audiowizualny oraz sala laboratoryjna z lupami binokularnymi i mikroskopami. W ramach prowadzonych zajęć ośrodek zapewnia materiały oraz pomoce dydaktyczne (lornetki, lupy, zestawy do badania wody, klucze do oznaczania flory i fauny). Zajęcia w ośrodku odbywają się w grupach od 15 do 30 osób. Ich terminy i tematykę należy uzgadniać z 14-dniowym wyprzedzeniem. Ośrodek nie dysponuje bazą noclegową.

Galeria i sprzedaż obrazów K. Sajewskiej, Okliny 14, tel. 668 356 768

Izba pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach, tel. 504 775 660

Gmina Jeleniewo wraz z partnerami projektu, tj. Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Powiatem Suwalskim i Suwalskim Parkiem Krajobrazowym zaprasza do nowo otwartej Izby Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach oraz na trasę turystyczną na Górę Zamkową zrealizowanych w ramach projektu pn. „Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego - Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach” dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
[LINK]

Izba regionalna w Przerośli, tel. 87 569 10 32

Izba regionalna w Turtulu (siedziba SPK), tel. 87 569 18 01

Stała wystawa etnograficzna - Izba regionalna, która przedstawia dawne przedmioty codziennego użytku, meble, narzędzia rolnicze oraz elementy stroju ludowego pochodzące z terenu Suwalszczyzny.
[LINK]

Skansen w Udziejku, Gościniec "Drumlin", tel. 87 568 32 86

TOP

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close